OM IFPElINSPIRATIONlGUIDESlKONTAKT OS

 

 

 
 

HUMAN RESOURCES l LEDELSEl ØKONOMI  l MARKETING / SALG lPERSONLIG UDVIKLINGlITlJURAl SUNDHED 

 

 

 

 

 

Blended Learning

VIDEN - INDSIGT - OVERBLIK

 

 

 

 

 

 

 

 Undervisningsformen Blended Learning

 

Hvordan fungerer Blended Learning?

Alle IFPEs uddannelser er baseret på undervisningskonceptet "Blended Learning", som indebærer, at flere forskellige læringsmetoder bliver inddraget i undervisningsforløbet. Det er med til at sikre deltagerne det mest optimale læringsforløb, så de opnår det størst mulige udbytte.

Undervisningsforløbet på IFPEs uddannelser består af en kombination af e-learning og virtuelle undervisningsdage via online streaming. IFPE har udviklet en e-learningplatform, som den studerende har adgang til 24 timer i døgnet. Allerede før uddannelsens start vil deltagerne få adgang til platformen. På platformen finder deltagerne pensum, cases, test-din-viden spørgsmål mm. Efter hvert endt modul bliver deltagerne inviteret til eksklusive virtuelle undervisningsdage via online streaming

På den første virtuelle undervisningsdag via online streaming får deltagerne en grundig gennemgang af modulerne. Underviserne sætter bl.a. fokus på, hvordan man udnytter kursusmaterialet optimalt, og hvordan man bedst muligt kommunikerer med underviserne og de øvrige deltagere. Desuden gives der praktiske råd omkring forberedelserne til eksamen. På de øvrige virtuelle undervisningsdage vil underviserne gennemgå pensum fra det netop afsluttede modul, besvare spørgsmål, give gode råd mm. Alle deltagere modtager automatisk referater fra undervisningsdagene, og hvis man ikke har mulighed for at deltage, vil det være muligt at få tilsendt det relevante materiale, som bliver udleveret på undervisningsdagene.

Uddannelserne består således af teorier, værktøjer, cases og seks intensive kursusdage på handelshøjskoleniveau samt en afsluttende eksamen. IFPEs uddannelsesplatforme indeholder også supplerende undervisningsmateriale, som deltagerne kan læse, såfremt de ønsker at udbygge deres viden vedrørende et bestemt emne. Udover at deltagerne finder al relevant fagligt materiale på uddannelsesplatformen, så fungerer den også som et kommunikationsforum, hvor deltagerne har mulighed for at netværke og sparre med de øvrige på uddannelsen. Desuden kan deltagerne have faglige diskussioner om pensum og cases.

På undervisningsplatformen finder deltageren også en lektionsplan, som er tilgængelig via deres egen personlige side på uddannelsesplatformen. Lektionsplanerne skal ses som en hjælp til at strukturere sit uddannelsesforløb, og af planen fremgår det, hvad der skal læses, og hvad der skal afleveres. På den måde har deltagerne mulighed for altid at være up to date.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 


Nedenfor er et udpluk af anmeldelserne fra nogle af de Mini MBA-studerende, som fulgte præmiereren på de nye virtuelle undervisningsdage - Modul 4 på Diplomleder - Mini MBA, den 20. februar 2017:

Først og fremmest vil jeg sige tillykke. Det var en stor succes. Jeg fik stoffet præsenteret både levende og interessant af Niels Goldschmidt. Jeg kunne skrive noter, samt følge med på nøjagtig samme måde, som jeg har gjort på de fire tidligere undervisningsdage, jeg tidligere har deltaget på. Jeg savnede muligheden for at netværke med mine medstuderende såvel som muligheden for gruppearbejde, men samtidig fik jeg ro til fordybelse, og har det rigtig godt med, at jeg kan gense seancen, når jeg har lyst og tid.

... Syntes præmieren var en stor succes.

Jeg glæder mig til at få et link til undervisningen fra dagen, såvel som invitationen til mit sidste Modul 5.


Ulla Michael
Administrationschef

Danske Arkitektvirksomheder
Vesterbrogade 1E, 2. sal
1620 København V

 

___________________________________________________________________________________________________
 

Tak for en spændende virtuel forelæsning. Denne form for undervisning giver mig, som studerende, en unik mulighed for at tilrettelægge mit uddannelsesforløb i forhold til en travl og skiftende hverdag. Kan jeg kun deltage i halvdelen af dagen pga. forpligtigelser på jobbet, så har jeg mulighed for at se den anden halvdel senere.

Rent teknisk fungerer alt perfekt. Der er god lyd, fin video af underviseren, og selve præsentationen fremstilles godt. Ligeledes er muligheden for at indstille visningerne af de forskellige elementer forrygende. Det fungerer helt perfekt med mulighed for at pause og spole i præsentationen.

Har du en travl og omskiftende hverdag på jobbet, så er dette en fremragende måde at modtage det spændende undervisningsmateriale fra Probana.


Kim Nissen
Technology Manager, RIEGENS
 

 

___________


For det første er det tydeligt, a

Hjerneskadekoordinator,

Køge Kommune

Social- og Sundhedsafdelingen - Velfærdsforvaltningen
 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Evaluering på HRK modul 1 virtuel undervsingsningsdag v. Thomas Burø.

Jeg er meget positiv overrasket over den måde at undervise på. Thomas kom ind på rigtig mange gode indholdsrige punkter, som bestemt også gjorde undervisningen interessant. Jeg manglede ikke noget ift. tidligere undervisning. Der var masser af mulighed for at komme med input og spørgsmål. Så alt i alt er jeg meget tilfreds.

God dag J


Maibrith Camille Bech

Kontorassistent - Bakeries

Kohberg

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Hej,

 

først en stor tak til Marika for en rigtig god undervisning.

 

I begyndelsen havde jeg nok mine forbehold ved at undervisningen skulle foregå på den måde.

 

Men jeg må sige det er virkeligt godt. Det kræver at man virkelig er med, da man ( for mit vedkommende) sad hjemme i stuen.

 

På forhånd havde jeg indrette mig med te, vand og lidt “hyggeligt” at spise, papir, etc. Efter ganske kort tid måtte jeg lægge min tvivl om det har ville give det jeg havde forventet. Det er en ganske god måde at blive undervist på, naturligvis kræver det lidt tilvænning, og da der ikke sidder et andet menneske ved siden af man kan tale med/ dele tanker med skulle jeg lige vende mig til eát være med via chatten. dette er dog blot et spørgsmål om at tænke og “tale” sammen på en anden måde.

 

Så jeg ser med stor glæde frem til næste undervisning, og vil være glad hvis det kunne forsætte i denne form. En sidste ting, set for mit arbejde/behov så ville det være godt med lidt forskellige vinkler på de forskellige tema, her var det mest af alt “arbejdes” tilgangen.

Alt godt og en god dag til jer.

Med venlig hilsen / Best regards


Kaare  H. Nielsen
2920 Charlottenlund


 

 

Copyright © 2018, IFPE EXECTUVE,  Rådhus Pladsen 16 | 1650 Copenhagen | Denmark | +(45) 39 65 88 22 |