OM IFPElINSPIRATIONlGUIDESlMIT IFPElKONTAKT OS

 

 

HR & Personale l LedelselØkonomi lMarketinglPersonlig udviklilnglITlJuralSundhed   

 

 

Lederuddannelse

 

 

 

 

Mini MBA - Diplomleder

VIDEN - INDSIGT - OVERBLIK

 

 

 

    

 

Kompetenceudvikling for modne erhvervsfolk

 

Hér får du en dansk managementuddannelse, en ”mini MBA”, som giver dig et massivt forretningsmæssigt løft, så du når dine mål og resultater. Et anerkendt læringsforløb, som på samme tid udfordrer og støtter dig i din udvikling som leder.

 

Diplomleder uddannelsen er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger/kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen.

 

Uddannelsen er for dig, der ønsker større indsigt i de væsentligste management områder - herunder strategi, organisering, ledelsesinformation og markedsforståelse – samtidig med at du lærer at beherske og integrere denne indsigt i din dagligdag.

 

Uddannelsen har det mål at styrke dig i din karriere som leder og samtidig tilføre din virksomhed endnu bedre resultater gennem dit kompetenceløft. Undervisningen foregår via online virtuelle undervisningsdage kombineret med 2 samlingsdage med gæsteforelæsninger, hvor deltagerne møder underviserne og hinanden.


Uddannelsens 6 moduler er på MBA-niveau & indeholder flg.:   

 

Modul 1: Personaleledelse & psykologi

 

Modulet personaleledelse & psykologi giver dig en solid teoretisk og praktisk viden om HR, personaleledelse, psykologi, kommunikation og kompetence- udvikling. Dermed udvikler du dine evner som personaleleder.

 

Herunder:

- Personalepolitik & HR, personaleplanlægning

- Kompetenceudvikling og - styring

- Medarbejderudvikling og lederudvikling

- Motivation og arbejdspsykologi

- Personaleudvikling & HRD

- Medarbejdernes adfærdsmønstre.

- Konflikter og konflikthåndtering

- Organisation, HR & personaleledelse.
- Samarbejdsrelationer og motivation.
- Mediationer og konfliktløsningsmetoder.
- De nye medarbejderudviklingssamtaler.

- Gennemførelse af det strukturerede interview

- Spørgeteknik
- Aktiv lytning, kropssprog, - Sprog

- Interviewøvelser

- Positiv psykologi

- Gruppeprocesser, teambuilding og kommunikation.

- Mv.

 
Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 30.08.17, kl. 9.00-16.00.

 

Modul 2: Forandringsledelse

 

Bliv bedre til at angribe forandringer ud fra en praktisk tilgang. Dermed sikrer du,

at forandringens momentum ikke løber ud i sandet. Bliv

bevidst om din egen rolle som forandringsleder og få en forståelse for forandringers dynamik, psykologi og cyklus.

Modulet sætter fokus på de ledelsesmæssige, psykologiske og kommunikative mekanismer ifm. forandringer, herunder

 

- Business Process Reengineering.
- Fusioner.

- Forandringsprojekter.

- Forandringsmål.

- Forandringsledelsesværktøjer.


- Forandringsledelse som strategi. 
- Forandringsledelse og -kommunikation.
- Den strategiske forandringsproces.
- Fusions- og sammenlægningsprocesser.
- Modstand mod forandring.

- Kobling af teori og modelgennemgang af forandringsprojekter
- Kotters model til forandringsledelse 
- Forandringskommunikation: Sådan motiverer du.
- Forskellige typer af reaktionsmønstre ved forandringer

 

- Procesledelse, Lean og facilitering.

- Lean-metoder og værktøjer.
- Leans 5 principper.
- 5s værktøjet.
- Lean-mål og målemetoder.

- Mv.
  
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder inden for avanceret forandringsledelse, omstruktureringer, sammenlægninger,

fusioner samt nedskæringer.
 
Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 26.09.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 3:  Forretningsudvikling og strategi

 

Modulet sætter fokus på moderne ledelsesteori og ledelse som selvstændig profession, herunder en overordnet forståelse af, hvordan du arbejder strategisk i den nuværende komplekse markedssituation.

 

Du får udvalgte analyseredskaber til at arbejde med operationel strategi i din hverdag som leder samt indblik i, hvordan du som leder aktivt kan koble din organisations strategi med dine daglige ledelsesopgaver. Herunder:
 

- Lederollen, opgaver og udfordringer.
- Overordnet strategiarbejde som pejlemærke
- Den operationelle strategis ”håndtag”, analyseredskaber, mv.
- Strategisk overblik.
- Medarbejder, kunde, bundlinie.
- Implementering af forretningsstrategien.
- Integreret forretningsledelse i et strategisk perspektiv.

 

- Marketing og sociale medier.

- Kundeorientering og kundestrategi.

- Kundefokuseret ledelse.

- Social media strategi.

 

- Ledelsesmetoder for den erfarne leder.

- Engagement og motivation.
- Evaluering af ledelsesindsatser.
- Målsætnings strategier og -værkstøjer.
- Succes som strateg og leder.

- Mv.

 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med ledelsesværktøjer og metoder fra psykologiens verden, herunder undervisning i avanceret adfærdspsykologi, organisationspsykologi, teambuilding, coaching, supervision, mentoring, mv.
 
Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 30.10.17, kl. 9.00-16.00.
 

Modul 4: Værdiskabende ledelse

 

Herunder:
- Excellence modellen.
- Den værdiskabende leder.
- Den nye økonomi.
- Metodiske forståelser.
- Strategisk personaleledelse.
- Organisationens kultur, -klima &-struktur.
- Lederens nye roller.
 
Coordinated Management of Meaning.
- CMM-teori.
- Kommunikation og samspil.
- Kommunikation og koordinering.
- Videndeling. Communities of practice.
- Action Learning.
- Team ledelse
- Systemisk organisationsforståelse.
- Optimering af lederens handlerum.
- Forståelse for HRM.
- Gruppedynamik og konflikthåndtering.
- Dilemmalæring og -forståelse.

 

Samlingsdag & gæsteforelæsning onsdag den 29.11.17, kl. 9.-14.00 på Radisson Blu Royal Hotel i København og Radisson Blu Scandinavia i Århus:

 

Mød underviserne og de øvrige deltagere. Underviserne gennemgår de vigtige læringsområder, som du har været igennem, og der sættes fokus på spændende nye business cases fra landets største virksomheder.
 
Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 23.11.17, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 5: Resultatorienteret ledelse

 

Herunder:
- Belønningsledelse.
- Karismatisk ledelse.
- Situationsbestemt ledelse.
- Værdibaseret ledelse.
- Loyalitetsbaseret ledelse.
- Anerkendende ledelse.
- Transformationsledelse.
- Holistisk ledelse.
 
Måling og evaluering:
- Balanced Scorecard modellen.
- Centralisering/decentralisering dilemma.
- Kritiske succeskriterier.
- Løbende implementering.
- Effektivitet og lønsomhed.
- Mv.


Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 25.01.18, kl. 9.00-16.00.
  

Modul 6: Udviklende ledelse

 

Herunder:

- Ledelse af organisatoriske forandringer.
- Målrettet organisationsudvikling.
- Den lærende organisation.
- Udvikling og implementering af videndelingsstrategier.

- Communities of practice.
 
Strategisk udvikling:
- Coaching.
- Følelsesmæssig intelligens.
- Stærkere netværk.
- Kreativitet og innovation. R & D.
- Lederens udviklingspsykologi.
- Avanceret samtaleteknik.
- De skjulte kommandoer.
- Kriser og konflikter.
- Mediation og konfliktløsningsmetoder.
- Narrative (historiefortællende) arbejdsmetoder.
- Verbal- og non-verbal kommunikationstræning.
 
Mål og resultater:
- Opfølgning på forretningsstrategien.
- Den samlede virksomhedsstrategi.
- Personlig handlingsplan.
- Mv.

 

Samlingsdag & gæsteforelæsning fredag den 09.03.18, kl. 9.-14.00 på Radisson Blu Royal Hotel i København og Radisson Blu Scandinavia i Århus:

 

Mød underviserne og de øvrige deltagere. Underviserne gennemgår de vigtige læringsområder, som du har været igennem, og der sættes fokus på spændende nye business cases fra landets største virksomheder.

 
Ca. 150 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri virtuel undervisningsdag via online streaming den 23.03.18, kl. 9.00-16.00.
  

Eksamen

 

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul. Eksamen finder sted d. 24. april 2018.

 


Både i e-learning-modulerne og på de virtuelle undervisningsdage sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på øverste niveau på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.
 

Hvem bør deltage

DIP-uddannelsen er designet og målrettet til både nye & erfarne ledere & konsulenter, fx.

 

- Direktører, ejer-ledere og koncernchefer.

- Ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau.

- Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer,

  produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer,

  kundechefer, kontorchefer, etc.

- Afdelingsledere

- Mellemledere

- Nøglemedarbejdere i koncernstabe

- Ledere af projekter

- Ledelses- & management konsulenter
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver. Læs mere her
 

Forberedelse:

Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

 

Kontakt IFPE
For personlig rådgivning kontakt venligst IFPE på telefon 39 65 88 22. 

 

   TILMELDING

 
Betal uddannelsen med kreditkort via vores webshop, og få straks
adgang til e-lærings platformen. Alle større kreditkort accepteres.

  Betal med Mastercard, Maestro eller Visa her.


   

 

 

Få personlig rådgivning
 
Få uddybet, hvilket kursus eller hvilken uddannelse, der passer

bedst til dine behov. Ring og hør

nærmere på tel # 45 76 58 58.

   

 

Copyright © 2018, IFPE EXECTUVE,  Rådhus Pladsen 16 | 1650 Copenhagen | Denmark | +(45) 39 65 88 22 |