OM IFPElINSPIRATIONlGUIDESlMIT IFPElKONTAKT OS

 

 

HR & Personale l LedelselØkonomi lMarketinglPersonlig udviklilnglITlJuralSundhed   

 

    

Leadership & ledelse

 

 

 

 

 

Om IFPE

VIDEN - INDSIGT - OVERBLIK

 

 

    

 

 

Kompetenceudvikling for modne erhvervsfolk

KOMPETENCEUDVIKLING FOR MODNE ERHVERVSFOLK.

 

IFPE Executive Education er et institut med fokus på effektiv kompetenceudvikling i danske virksomheder, hvor målet er at løfte kvaliteten og effektiviteten i hverdagen. Med et skarpt fokus på kvalitet, aktualitet og relevans bestræber vi os på at udbyde Danmarks mest kompetente kurser, konferencer og uddannelser.

 

Vores forretningsmodel bygger på et helhedsprincip om samarbejde mellem vores undervisere, vores administration samt kunderne fra både den private og den offentlige sektor.

 

Ved at forene disse tre faktorer ønsker vi at øge kvaliteten af den daglige drift – både hvad angår det enkelte individ, organisationen og samfundet generelt. Vores efteruddannelser, kurser og konferencer har til formål, at give deltagerne ny inspiration, viden og værktøjer til at øge kvaliteten på de enkelte arbejdspladser.

 

Faglighed

Faglighed er et begreb vi tillægger meget stor vægt. Det er vigtigt for os at være udstyret med undervisere der har den rette faglighed og undervisningserfaring. Denne faglighed skal sikre, at vi er og vil være de førende specialister. Netop derfor bestræber vi os på hele tiden at blive udviklet og være opdateret med den nyeste viden.

 

Innovation

Vi bidrager til innovation ved hele tiden at være opdateret med nye, faglige og højaktuelle emner, som vi kan omsætte til relevante services på efteruddannelser, kurser og konferencer. På en måde sørger vi for at efterleve krav og efterspørgsler fra vores kunder, så vi hele tiden følger med udviklingen i samfundet.

 

Kvalitet

Vi vægter kvalitet højt og stræber efter at levere en høj standard på alle vores produkter og services – internt såvel som eksternt. Kvalitet gennemsyrer alle vores handlinger og skaber tryghed for vores medarbejdere, deltagere, undervisere og samarbejdspartnere.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDELSE

     

 

IT

     

 

LEDELSE

     

 

HR / LEDELSE / IT

 

 

Koordinator Uddannelsen

 

 

 

 

Excel Master Uddannelsen

 

 

 

 

IFPEs Ledelsesprogram (LKV)

 

 

 

 

Office Master Udannelsen

 

 

 

At være kontorets koordinator, sekretær, assistent el.lign. i en moderne virksomhed betyder en arbejdsdag fyldt med forandringer, opdateringer, arbejdspres samt spændende, faglige og personlige udfordringer.

 

 

 

Bliv ekspert i brugen af Excel og effektivisér din arbejdsdag. Excel er, uden sammenligning, det mest udbredte regneark-program, og anvendes i dag af de fleste virksomheder til at facilitere det daglige arbejde

 

 

 

Udvikling i virksomhederne i dag og fremadrettet, vil have større fokus på ledelse, kommunikation, forandring og vækst. Der vil i den kommende år være større udskiftning i medarbejderstaben i de danske virksomheder.

 

 

 

De fleste virksomheder bruger i dag Microsoft Office-pakken. På trods af dette faktum er det de færreste, der udnytter pakkens mange funktioner og dermed opnår fuldt udbytte af de mange muligheder,

 

 

10 måneder l 22.800 DKK 

 

 

 

10 måneder l 19.800 DKK  

 

 

 

10 måneder l 45.000 DKK 

 

 

 

10 måneder l 19.800 DKK 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDELSE

     

 

LEDELSE

     

 

LEDELSE

     

 

LEDELSE

 

 

Mini MBA - Diplomleder

 

 

 

 

MasterClass i

Human Resources

 

 

 

MasterClass i Bestyrelsesarbejde

 

 

 

MasterClass i

Kommunikation

 

 

Hér får du en dansk management uddannelse,  som giver dig et massivt forretningsmæssigt løft, så du når dine mål. Udannelsen er for dig, der ønsker større indsigt i alle de væsentligste management områder.

 

 

 

Evnen til at tænke og agere strategisk er afgørende, hvis du for alvor skal bidrage positivt til virksomhedens bundlinje i din HR-funktion.

 

 

 

Uddannelsen giver dig værktøjskassen de vigtige redskaber inden for bestyrelsesarbejde, herunder regler, ansvar, jura, økonomi, strategi og netværk.

'

 

 

 

Evnen til at kommunikere, samarbejde, forstå konsekvensen af en bestemt adfærd og arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er lige så afgørende som faglig kompetence. 

 

 

10 måneder l 12.500 DKK 

 

 

 

10 måneder l 12.500 DKK 

 

 

 

10 måneder l 12.500 DKK 

 

 

 

10 måneder l 12.500 DKK 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

     

 

HR

     

 

LEDELSE

     

 

LEDELSE / HR

 

 

MasterClass i Psykologi

 

 

 

 

MasterClass i Projektledelse

 

 

 

 

CBA Executive

 

 

 

 

MasterClass i Forandrlingsledelse

 

 

"Kommunikation", "personlig udvikling", "samspil", etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der er stor fokus på i erhvervslivet nu.

 

 

 

MCP har fokus på den erfarne projektleders evner som LEDER samt evne til at forholde sig reflekterende over for sin egen praksis.

 

 

 

CBA fokuserer på de krav, udfordringer og muligheder, der møder dig som leder i en foranderlig og konkurrencepræget verden.

 

 

 

Når store forandringer ruller igennem virksomhederne, øges kravet om professionel ledelse på alle niveauer.

 

 

10 måneder l 12.500 DKK 

 

 

 

10 måneder l 12.500 DKK 

 

 

 

10 måneder l 12.500 DKK 

 

 

 

3 måneder l 12.500 DKK  

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDELSE

     

 

HR

     

 

HR / JURA

     

 

HR / LEDELSE

 

 

MasterClass i Bestyrelsesarbejde

 

 

 

Proceskonsulent (PUK)

 

 

 

 

Personalejura

 

 

 

 

Erhvervspsykologi

 

 

 

Uddannelsen giver dig værktøjskassen de vigtige redskaber inden for bestyrelsesarbejde, herunder regler, ansvar, jura, økonomi, strategi og netværk.

'

 

 

 

Som proceskonsulent har du kompetencerne til at rådgive organisationer. Det betyder, at du indgår i et gensidigt strategisk samarbejde i organisationen, hvor du har mulighed for at påvirke de vigtige arbejdsprocesser.

 

 

 

Personalejura berører alle medarbejdere gennem hele ansættelsesforholdet. Det gælder lige fra rekruttering til ansættelsen ophører eller afsluttes, samt tiden efter.

 

 

 

I spændingsfeltet mellem erhvervslivet og psykologien ligger viden om mennesket og dets adfærd i organisationen - dette kaldes erhvervspsykologien.

 

 

10 måneder l 12.500 DKK 

 

 

 

10 måneder l 8.500 DKK 

 

 

 

3 måneder l 8.500 DKK 

 

 

 

3 måneder l 8.500 DKK  

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDELSE

     

 

LEDELSE

     

 

LEDELSE

     

 

LEDELSE

 

 

Chefsekretær uddannelsen

 

 

 

 

Nyudnævnt Leder

 

 

 

 

Lean Projektleder

 

 

 

 

HR Konsulent (HRK)

 

 

 

Styrk din rolle som chefens sparringspartner og kontorets koordinator
Mange chefsekretærer fungerer allerede i dag som mellemledere. Bevidst eller ubevidst. De nye organisationsformer og arbejdsmetoder MV.

 

 

 

Bliv klædt på til de udfordringer og det ansvar, der ligger i lederrollen, og styrk dine faglige og personlige kompetencer.
Som nyudnævnt leder står du overfor en masse nye udfordringer og en masse nye opgaver.

 

 

 

Bliv klædt på til at gennemføre effektive LEAN-projekter og styrke virksomhedens udvikling, vækst og resultater. Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb.

 

 

 

 

Det kræver viden, indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for personaleledelse i disse år. De menneskelige ressourcer tillægges en stadig vigtigere betydning.

 

 

3 måneder l 8.500 DKK

 

 

 

3 måneder l 8.500 DKK

 

 

 

3 måneder l 8.500 DKK 

 

 

 

10 måneder l 12.500 DKK 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guides:                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

 

 

Effektiv Kommunikaiton

 

 

 

Human Resources

 

 

 

Psykologiens begreber

 

 

 

Stresshåndtering

 

 

Direkte adgang l 500 DKK 

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
       

     

     

 

 

Modstand mod Forandring

 

 

 

Lean

 

 

 

Kriseledelse

 

 

 

Kulturel Ledelse

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 500 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
       

     

     

 

 

Work Life Balance

 

 

 

Webkommunikation

 

 

 

Bag om Stress

 

 

 

Coaching

 

 

Direkte adgang l 500 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
       

     

     

 

 

CSR

 

 

 

Psykologiens begreber

 

 

 

Social Psykologi

 

 

 

Benchmarking

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 500 DKK

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
       

     

     

 

 

Ferie, Orlov og Sygdom

 

 

 

Lean

 

 

 

Kriseledelse

 

 

 

Kulturel Ledelse

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 500 DKK

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
       

     

     

 

 

Human Resources

 

 

 

Diagnostering

 

 

 

Ferie, Orlov og Sygdom

 

 

 

Stresshåndtering

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

 

Direkte adgang l 400 DKK

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE

 

 

 

   LÆS MERE